Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88017

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zarządza samodzielnie i administruje oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania stacjami roboczymi oraz systemem kompleksowej obsługi zgłoszeń Help Desk pracowników Ministerstwa, w tym: instaluje nowe wersje oprogramowania, konfiguruje oprogramowanie, monitoruje parametry działania środowiska oprogramowania, tworzy dokumentację techniczną oraz utrzymaniową środowiska oprogramowania.
 • Administruje Active Directory MRiPS, umożliwiającym uwierzytelnianie i autoryzację dostępu użytkowników oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu komputerowego do zasobów dyskowych, sieciowych oraz systemów teleinformatycznych, w tym: instaluje nowe wersje oprogramowania, konfiguruje oprogramowanie, monitoruje parametry działania środowiska oprogramowania, tworzy dokumentację techniczną oraz utrzymaniową środowiska oprogramowania.
 • Administruje i zarządza Centralką Wirtualną oraz urządzeniami i usługami telefonii komórkowej i stacjonarnej GSM wykorzystywanymi przez pracowników Ministerstwa, w tym: uaktywnia usługi, monitoruje skalę ich wykorzystania i poprawność działania, tworzy dokumentację techniczną oraz utrzymaniową środowiska.
 • Opracowuje opisy przedmiotów zamówień publicznych na systemy i infrastrukturę ICT w MRiPS oraz uczestniczy w postępowaniach i komisjach przetargowych związanych z tymi zamówieniami.
 • Zapewnia wsparcie dla serwisantów w instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego w Ministerstwie, w szczególności: systemowego, narzędziowego i użytkowego, w nadawaniu pracownikom MRiPS uprawnień do zasobów informatycznych, podłączaniu i konfiguracji urządzeń peryferyjnych niezbędnych do współpracy ze sprzętem komputerowym, obsłudze zgłoszeń w ramach Help Desk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość narzędzi do monitorowania sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania oraz zagadnień związanych z ich optymalizacją
 • Znajomość systemów operacyjnych, w szczególności firmy Microsoft
 • Znajomość Active Directory
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz telefonów komórkowych i stacjonarnych GSM
 • ­Komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy­
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-21

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy