Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87911

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 • Sporządza analizy wstępne.
 • Weryfikuje zasadność zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej.
 • Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.
 • Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych departamentu.
 • Sporządza w języku angielskim zapytania i prowadzi wymianę informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz.
 • Testuje nowe rozwiązania wdrażane w systemie informatycznym GIIF na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych.
 • Sporządza i uzgadnia z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze w obszarze finansów lub podatków albo w instytucjach obowiązanych, administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
 • Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karno- skarbowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka innego niż angielski umożliwiająca posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
 • Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
 • Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-11-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy