Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87858

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
praca w siedzibie urzędu,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
praca w pokoju wieloosobowym
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania w zakresie Zespołu Współpracy Międzynarodowej w celu koordynacji współpracy międzynarodowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z administracjami drogowymi innych państw oraz organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi (CEDR, PIARC),
 • Koordynuje współpracę w ramach projektu UNECE TEM, w tym obsługuje Biura projektu,
 • Obsługuje wyjazdy zagraniczne pracowników GDDKiA,
 • Reprezentuje na arenie międzynarodowej organ polskiej administracji drogowej,
 • Analizuje materiały w zakresie współpracy międzynarodowej i przekazuje je właściwym komórkom organizacyjnym GDDKiA,
 • Organizuje i obsługuje spotkania gości zagranicznych oraz Kierownictwa i pracowników GDDKiA,
 • Współredaguje miesięcznik „Kurier Drogowy” w zakresie bloku międzynarodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z kontaktami międzynarodowymi,
 • Znajomość: ustawy o drogach publicznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • Znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-11-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy