Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87384

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożeniem korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzBudynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony przyrody w szczególności związanych z planowaniem i realizacją inwestycji oraz postępowania w trybie nadzwyczajnym;
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych;
 • uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu;
 • opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 • udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania na obszary Natura 2000.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych /dziedzin nauk prawnych/ dyscypliny ochrony środowiska, urbanistyki i architektury/ lub wyższe i studia podyplomowe w w/w zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaorazo ocenach oddziaływania na środowisko
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • umiejętności:
 • analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • stosowania prawa w praktyce,
 • skutecznej komunikacji,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • współdziałania i pracy w zespole;
 • znajomość programów komputerowych pakietu MS Office, LEX.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. obsługi faktur dostawców

Oferta: Praca na pełny etat w największej firmie leasingowej w Polsce o ugruntowanej pozycji na rynku Umowa o pracę na czas określony z perspektywą zatrudnienia stałego Konkurencyjne wynagrodzenie + atrakcyjny system premiowy Pakiet szkoleń wdrożeniowych...

Firma: ManpowerGroup Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Technik administracji

segregacja i porządkowanie dokumentacji przenzaczonej do wprowadzenia do systemu przez pracowników Biura, udzielanie informacji w zakresie działalności ARIMR, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wymagania inne: obsługa komputera

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Lokalizacja: świętokrzyskie / Sandomierz

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista ds finansowo-administracyjno-biurowych

nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy,...

Firma: Health Resort & Medical Spa Panorama Morska

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-11-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy