Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87405

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • rozpatruje wnioski organizacji o wpis do rejestru EMAS lub utrzymanie w rejestrze, prowadzi rejestr EMAS, współpracuje z podmiotami odpowiadającymi za różne aspekty funkcjonowania systemu EMAS, w tym: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, organami egzekwowania prawa biorących udział w procesie rejestracji organizacji w rejestrze EMAS, weryfikatorami środowiskowymi, Polskim Centrum Akredytacji (PCA), oraz innymi zainteresowanymi stronami;
 • programuje, planuje i realizuje działania promocyjne związane z upowszechnieniem systemu EMAS, w tym organizuje lub bierze aktywny udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i akcjach promocyjnych;
 • prowadzi bieżącą współpracę z organami egzekwowania prawa, w zakresie spełnienia przez organizacje ubiegające się o uzyskanie rejestracji w rejestrze EMAS wymagań prawnych dotyczących środowiska;
 • uczestniczy w inicjowanych działaniach i spotkaniach w ramach tzw. Forum Organów Właściwych (Forum of Competent Bodies) oraz członków Komitetu Artykułu 49 (EMAS Article 49 Committee) oraz przygotowuje materiały informacyjne dla Forum Competent Body oraz Komitet Artykułu 49;
 • przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska bieżące informacje o stanie organizacji zarejestrowanych, zawieszonych oraz wykreślonych z rejestru EMAS oraz informacji o działaniach promocyjno- informacyjnych podjętych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy o EMAS i rozporządzenia EMAS;
 • zapewnia bieżący dostęp do informacji na temat wymagań prawnych związanych z procesem uzyskania rejestracji w systemie EMAS, jak również identyfikacją właściwych organów egzekwowania prawa dla konkretnych wymagań prawnych dotyczących środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: współpracy międzynarodowej, zarządzania projektami, funduszy europejskich, ochrony środowiska lub administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
 • Znajomość ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza w zakresie problematyki ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Wiedza w zakresie zarządzania projektami
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Dobra organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Inspektor w Wydziale Odczytów Zdalnych

(Pion Sprzedaży / Dział Odczytów / Wydział Odczytów Zdalnych) Naszym pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista w Departamencie Operacji i Administracji

Będziesz odpowiedzialny za: Wsparcie Departamentu sprzedaży w przygotowaniu dokumentacji leasingowej oraz obsłudze transakcji. Porządkowanie, rejestrację, archiwizację oraz skanowanie dokumentacji leasingowej. Wspieranie zespołu w codziennych zadaniach...

Firma: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Administrative Specialist

Company Overview Motorola Solutions is there for our customers when everything is on the line. In extreme moments — when a hurricane lands or when a fire breaks out. And in everyday moments — when a package arrives just in time for the holiday or when a child...

Firma: Motorola Solutions Systems Polska

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-11-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy