Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87396

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


·         praca w terenie,


·         wyjazdy służbowe,


·         permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


·         częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole i wizyty monitoringowe dotyczące: realizacji Programu wspierania inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, realizacji zadań powierzonych Zarządzającym obszarami, a także spółkom zarządzającym Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, pomocy de minimis oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Opracowuje niezbędne dokumenty (np. wytyczne, zasady, plany, wyjaśnienia, interpretacje itp.) dotyczące prowadzonych kontroli.
 • Nadzoruje kontrole delegowane do spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.
 • Bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne.
 • Weryfikuje i raportuje informacje o nieprawidłowościach, prowadzi bazy danych o wykrytych nieprawidłowościach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w zakresie prowadzenia kontroli lub w obszarze udzielania i rozliczania pomocy publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania SSE,
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość uregulowań oraz terminologii z zakresu kontroli,
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy