Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87430

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • częste krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w spotkaniach w organach UE

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz, prezentowanie stanowiska Ministerstwa na konferencjach i seminariach w zakresie tematyki europejskiej współpracy przemysłu obronnego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa w zakresie przemysłu obronnego (w tym opracowuje/ opiniuje/ uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej, uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach, współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi)
 • koordynuje i/ lub bierze udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa, w odniesieniu do sektora przemysłu obronnego (w tym opracowuje i uzgadnia stanowiska Ministerstwa, opiniuje dokumenty, uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, przygotowuje/ uzgadniania dokumenty podsumowujące)
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa w zakresie problematyki sektora obronnego
 • prowadzi analizy na potrzeby realizacji zadań wydziału
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (m.in. opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założenia do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy międzynarodowej
 • znajomość przepisów UE dotyczących sektora obronnego
 • znajomość problematyki funkcjonowania przemysłu obronnego
 • znajomość prawa gospodarczego, w tym zasad funkcjonowania przedsiębiorstw o różnych formach własności
 • znajomość problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

  Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

  Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy