Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87162

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe wyjazdy służbowe,


-  zagrożenie korupcją,


-  częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-  praca pod presją czasu i terminów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 

Zakres zadań

 • prowadzi monitoring Kontraktów - w odniesieniu do Programu na etapie prac projektowych oraz realizacji Robót (w miarę potrzeb również poprzez udział w Radach Technicznych, Radach Budowy, objazdach Placu Budowy),
 • identyfikuje ryzyka na realizowanych Kontraktach na podstawie spotkań oraz dokumentów Kontraktowych,
 • prowadzi ocenę i przygotowuje stanowisko Zamawiającego w zakresie: roszczeń, aneksów, monitoruje przygotowane stanowiska w zakresie zmian – w zgodności z PzP oraz Warunkami Kontraktu,
 • współpracuje z Kierownikami Projektów w ramach przydzielonych Kontraktów – monitoring zadań, zgodność z obowiązującymi procedurami,
 • prowadzi weryfikację dokumentacji przetargowej na Roboty budowlane oraz Nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu,
 • współpracuje w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie kompetencji Departamentu,
 • przygotowuje stanowiska we współpracy z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytów oraz kontroli w ramach przydzielonych Kontraktów,
 • bierze udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym, w celu udoskonalenia przepisów dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Znajomość ustaw: o drogach publicznych, o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość Warunków Kontraktu FIDIC
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy