Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86894

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 • Współpracuje z Krajową Szkołą Skarbowości w obszarze badania potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, oceny jakości szkoleń, organizacji szkoleń i egzaminów w obszarze służby przygotowawczej, zarządzania trenerami wewnętrznymi w jednostce, w tym ich rekrutacji, rozwoju, oceny i weryfikacji, w celu realizacji zadań Izby w tym zakresie.
 • Koordynuje rozwój zawodowy pracowników i funkcjonariuszy, w celu poszerzenia umiejętności, niezbędnych do wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy.
 • Organizuje staże i praktyki, w celu doskonalenia zawodowego przyszłej kadry administracji skarbowej.
 • Identyfikuje pracowników i funkcjonariuszy o wysokim potencjale celem wspierania ich rozwoju.
 • Zarządza wiekiem i prowadzi mentoring w celu realizowania działań aktywizujących pracowników i funkcjonariuszy z dużym stażem zawodowym.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wydatki Izby, zgodnie z właściwością komórki, w celu realizacji zadań Izby w tym zakresie.
 • Obsługuje usługi zdalnej Edukacji Resortu Finansów ATENA2.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w komórce ds. szkoleń, kadr, HR
 • Znajomość kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej , Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy