Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86644

Warunki pracy


 • Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (w tym prowadzenie kontroli w innych urzędach)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • zapewnia sprawny przebieg procesu projektowania i wdrażania programu krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mobilności i współpracy ponadnarodowej oraz wdrażania pozostających zadań z perspektywy finansowej EFS 2014-2020
 • przygotowuje i aktualizuje program operacyjny finansowany z EFS+ na poziomie krajowym, m.in. formułuje zapisy programu, prowadzi konsultacje i uzgodnienia, proponuje zmiany
 • ocenia projekty planowane do realizacji w ramach FERS, m.in. opracowuje kryteria naboru i regulaminy, przygotowuje umowy
 • weryfikuje merytorycznie i finansowo projekty współfinansowane w ramach osi IV PO WER oraz FERS, m.in. sprawdza wnioski o płatność, zleca płatności zaliczkowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze funduszy unijnych
 • znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym
 • znajomość problematyki polityk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • wiedza w zakresie kwalifikowalności wydatków w EFS i zasad rozliczania projektów
 • wiedza na temat zasad wdrażania współpracy ponadnarodowej w EFS
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • znajomość jęz. Angielskiego na poziomie min. B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy