Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86518

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Wystąpienia publiczne


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek wyposażony w windy,
praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki
oświetlenie naturalne i sztuczne,
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi oraz uczestniczy w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii drogowych w ramach działań związanych z programami rządowymi, w szczególności w opiniowaniu opracowań i dokumentów z zagadnień dotyczących technologii nawierzchni drogowych oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • Tworzy i opiniuje wytyczne oraz instrukcje, uczestniczy w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów technicznych funkcjonujących w GDDKiA) oraz odstępstw od warunków technicznych dotyczących technologii nawierzchni stosowanych przy budowie i remontach dróg,
 • Inicjuje, opiniuje i nadzoruje działania związane z prowadzeniem oraz obsługą merytoryczną realizacji prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie technologii nawierzchni,
 • Uczestniczy w kreowaniu polityki dotyczącej stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie technologii nawierzchni drogowych,
 • Współpracuje z Oddziałami oraz Laboratoriami Drogowymi GDDKiA w zakresie technologii nawierzchni,
 • Prowadzi prace związane z oceną nowych mieszanek w konstrukcjach nawierzchni, a także gromadzi dane dotyczące stosowanych technologii i praktyk wykonawców robót drogowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budowy i utrzymania dróg lub materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej technologii nawierzchni drogowych, w szczególności w zakresie materiałów stosowanych przy budowie i remontach dróg materiałów,
 • Posiadanie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu technologii budowy dróg
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-10-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy