Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86574

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty wyjaśnień dotyczących stosowania prawa podatkowego skierowanych do organów podległych Szefowi KAS w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Opracowuje projekty zmian interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Monitoruje i analizuje orzecznictwo w szczególności sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Przegląda i analizuje orzecznictwo organów podatkowych, pod kątem jego jednolitości i prawidłowości, w zakresie podatku dochodowego od prawnych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie procesu wydawania zmian interpretacji indywidualnych.
 • Identyfikuje przyczyny uchylania przez sądy administracyjne decyzji organów podatkowych wydawanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sygnalizuje właściwym komórkom organizacyjnym, potrzeby zmiany przepisów materialnego lub procesowego prawa podatkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość procedur administracyjnych (w tym praktycznych aspektów postępowania przed sądami administracyjnymi)
 • Znajomość prawa cywilnego i handlowego
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz. 255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego lub rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. SIP, internetowe bazy danych z orzecznictwem sądowym)

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy