Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86579

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       praca administracyjno-biurowa;


·       obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;


·       zagrożenie korupcją (udział w komisjach przetargowych).

Zakres zadań

 • Inicjuje i opracowuje systemowe rozwiązania i działania propracownicze, w tym między innymi rozwiązania z zakresu łączenia życia zawodowego z prywatnym (work-life balance) oraz realizuje te rozwiązania.
 • Organizuje wydarzenia dla pracowników ministerstwa, w formule stacjonarnej i online, w tym między innymi wewnętrzne wydarzenia propracownicze, employer brandingowe, działania charytatywne oraz w zakresie wolontariatu
 • Współpracuje z innymi komórkami wewnętrznymi BDG oraz departamentami i biurami MF, w tym zwłaszcza z Biurem Komunikacji i Promocji w obszarze działań zespołu; dba o komunikację wewnątrz ministerstwa w zakresie realizowanych wydarzeń i spraw pracowniczych.
 • Inicjuje działania na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku MF.
 • Opracowuje analitykę i prezentację graficzną z zakresu właściwości zespołu.
 • Współpracuje z dostawcami usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także w obszarze związanym z realizacją eventów lub działań employer brandingowych lub marketingu
 • Znajomość aktualnych rozwiązań propracowniczych, np. rozwiązań z zakresu work-life balance
 • Znajomość programu Power Point
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie studia podyplomowe z zakresu employer brandingu lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi z zakresu realizowanych spraw
 • Znajomość programu do prezentacji, np. Canva oraz do integrowania i prezentowania danych, raportów, np. Power BI, (w stopniu zaawansowanym) Ms Excel

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy