Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85780

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • kontroluje i weryfikuje poprawność dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzi ewidencję księgową w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych (dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych m.in. faktury, rachunki, wyciągi bankowe itp.)
 • uzgadnia konta księgowe dochodów budżetowych i wydatków budżetowych,
 • sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe oraz współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz informacji wymaganych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • obsługuje informatycznie budżet państwa w systemie TREZOR, w tym w szczególności w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • bierze udział w czynnościach inwentaryzacyjnych (potwierdzenia sald, weryfikacja sald kont księgowych),
 • gromadzi, przechowuje i archiwizuje dokumenty w zakresie stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach ds. finansów i księgowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi programów księgowych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP,
 • Znajomość obsługi systemu TREZOR, Epuap.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-10-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy