Główny specjalista

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85031

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 

Zakres zadań

 • Rozpatruje wnioski dotyczące udzielenia zgody na przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu uprawiania turystyki wodnej
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych oraz rozpatruje wnioski w sprawach związanych z uzyskiwaniem patentów i licencji żeglarskich
 • Kontroluje dokumentację z przeprowadzonych egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu uprawiania turystyki wodnej
 • Prowadzi wykaz podmiotów posiadających upoważnienie ministra do przeprowadzenia egzaminu dotyczącego uzyskiwania uprawnień w zakresie uprawiania turystyki wodnej
 • Przygotowuje informacje w celu wyjaśnienia zasad uprawiania turystyki wodnej w Polsce, uzyskiwania uprawnień żeglarskich i motorowodnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość aktów prawnych z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności przepisów dotyczących uprawiania turystyki wodnej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość struktur organizacyjnych w sporcie
 • Kompetencje: skuteczna komunikacja, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa lub administracji lub wychowania fizycznego
 • Znajomość języka obcego obowiązującego w krajach UE na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Data dodania: 2021-10-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy