Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85393

Warunki pracy


  • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

  • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

  • Stanowisko zagrożone korupcją

  • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

  • Praca pod presją czasu

  • Narażenie na stres

Zakres zadań

  • Opracowuje zasady wyboru i wdrażania projektów strategicznych w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej, w tym wzory dokumentów, system raportowania postępów w realizacji, rozliczania wydatków, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę propozycji projektów strategicznych, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
  • Opracowuje zasady wyboru i wdrażania projektów w ramach Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych, w tym wzory dokumentów, system raportowania postępów w realizacji, rozliczania wydatków, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę wniosków o dofinansowanie, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
  • Opracowuje zasady wyboru projektów w ramach Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki, a także przygotowuje dokumentację naborową, przeprowadza ocenę wniosków, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów i przekazania ich do realizacji do Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Monitoruje projekty realizowane w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej oraz Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową o dofinansowanie
  • Uzgadnia obszary priorytetowe na dany rok, w ramach których może być realizowane dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
  • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
  • Prognozuje nadchodzące płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów
  • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań Funduszu Medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub związanego z wdrażaniem/oceną projektów inwestycyjnych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
  • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
  • Znajomość ustawy o Funduszu Medycznym
  • Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych
  • Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    Podobne oferty pracy

    Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

    DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

    Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

    Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

    Data publikacji: dzisiaj

    Więcej informacji

    Starszy specjalista

    Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

    Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

    Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

    Data publikacji: dzisiaj

    Więcej informacji

    Starszy specjalista

    Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

    Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

    Lokalizacja: podlaskie / Białystok

    Data publikacji: dzisiaj

    Więcej informacji

    Szczegóły ogłoszenia

    Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

    Data dodania: 2021-10-05

    Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

    Najnowsze oferty pracy:

    Więcej ofert pracy