Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85411

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Opracowuje analizy prawne w sprawach fundacji, dla których minister jest ministrem właściwym, pełni rolę fundatora lub posiada uprawnienia wynikające ze statutów fundacji
 • Prowadzi sprawy związane z delegowaniem przedstawicieli ministra do organów spółek, fundacji oraz innych podmiotów, w których reprezentowany jest minister/Skarb Państwa, w tym weryfikuje podstawy prawne delegowania, analizuje zgodność dokumentów z wymogami przepisów prawa, sporządza opinie prawne i rekomendacje
 • Sporządza imienne upoważnienia i pełnomocnictwa w zakresie właściwości Biura Ministra oraz weryfikuje projekty upoważnień i pełnomocnictw przekazywanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Finansów do podpisu ministra
 • Analizuje i ocenia pod względem formalnym i prawnym dokumenty fundacji oraz sporządza rekomendacje dotyczące trybu postępowania w stosunku do fundacji, które działają niezgodnie z przepisami prawa, statutem
 • Opracowuje projekty aktów prawnych dotyczących podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, schemat organizacyjny Ministerstwa 2 Finansów, projekt regulaminu organizacyjnego oraz wewnętrzne procedury Biura Ministra
 • Opiniuje projekty aktów prawnych kierowanych do konsultacji Biura Ministra

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • Wiedza z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa oraz funkcjonowania administracji rządowej
 • Wiedza z zakresu procedury administracyjnej
 • Wiedza z zakresu procedur obowiązujących przy naborze kandydatów do spółek Skarbu Państwa
 • Wiedza z zakresu wydawania upoważnień, pełnomocnictw
 • Znajomość przepisów ustawy o fundacjach i przepisów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych/ zarządzających
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie wydawania upoważnień i pełnomocnictw
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego i prostego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
 • Wiedza z zakresu przepisów szczególnych regulujących powoływanie członków organów w podmiotach, w których minister ma swoich przedstawicieli
 • Znajomość procedur legislacyjnych
 • Znajomość organizacji Ministerstwa Finansów
 • Znajomość przepisów stanowiących podstawę wydawania upoważnień

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy