Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85336

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór merytoryczny i realizuje prace związane z monitorowaniem terminowością i weryfikacją poprawności prac realizowanych przez jednostki autorskie przy tworzeniu i utrzymaniu zasobów metadanych statystyki publicznej w Systemie Metadanych Statystycznych (SMS) w zakresie takich obszarów metadanych jak np. zmienne w badaniu oraz prace metodologiczne; zgłasza uwagi do autorów metadanych i udziela wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i wykorzystania metadanych w wybranych obszarach; nadaje uprawnienia w SMS poszczególnym osobom, wyznaczonym przez jednostki autorskie do edycji opisów; monitoruje nadawanie właściwych statusów metadanym, zgodnie z przyjętymi w modelach etapami akceptacji i zatwierdzania metadanych – w celu zapewnienia prawidłowego opracowania programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz zapewnienia poprawnego gromadzenia metadanych w Systemie Metadanych Statystycznych w wybranych obszarach
 • Analizuje i aktualizuje zasoby metadanych, w tym słowniki oraz opracowuje wytyczne do tworzenia metadanych w SMS w wybranych modelach np.: zmienne w badaniu oraz prace metodologiczne w celu zapewnienia poprawnego gromadzenia metadanych w Systemie Metadanych Statystycznych w wybranych obszarach
 • Koordynuje i prowadzi prace związane z metodologią ogólną badań statystycznych, w tym analizuje oraz opiniuje zalecenia i wymogi międzynarodowe w tym zakresie; przygotowuje projekty ogólnych zasad metodologicznych, schematów zeszytów metodologicznych, podręczników w celu podnoszenia jakości badań statystycznych oraz wypracowania standardów metodologicznych
 • Uczestniczy w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów organizowanych dla autorów metadanych w celu rozpowszechniania informacji na temat metadanych
 • Uczestniczy przy przygotowywaniu notatek dla kierownictwa GUS i innych odbiorców z zakresu wybranych obszarów SMS np. prac metodologicznych w celu realizacji zadań wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w dziedzinie statystyki publicznej
 • Znajomość obsługi programów komputerowych do korzystania z zasobów baz danych

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-10-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy