Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85377

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Praca w terenie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie, w tym wydaje opinie w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań projektów oraz zastosowania na danym obszarze konkretnej technologii
 • Wspiera Instytucję Pośredniczącą POPC w kontroli dofinansowanych projektów w trakcie realizacji oraz kontroli trwałości, w tym w szczególności sprawdza zapewnienie dostępu do Internetu o wymaganych parametrach dla użytkowników końcowych i efektywnego dostępu hurtowego dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Rozpatruje protesty wnioskodawców od wyników oceny merytorycznej II stopnia wniosku o dofinansowanie
 • Opiniuje wnioski beneficjentów dotyczące zmian w projektach, w szczególności w zakresie oceny wnioskowanych modyfikacji aspektów technicznych i ekonomicznych, związanych z zastosowanym rozwiązaniem technicznym
 • Wspiera Instytucję Pośredniczącą POPC w zakresie monitorowania i nadzoru realizacji projektów, w szczególności w zakresie aspektów technicznych realizacji projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w sektorze telekomunikacyjnym
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, Prawo budowlane, Prawo cywilne, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Znajomość: technologii telekomunikacyjnych, w szczególności technologii NGA, budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych; zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

  Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy