Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-     budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały na potrzeby zmian planu wydatków w ramach rocznego planu wydatków.
 • Przygotowuje materiały planistyczne do projektu budżetu dochodów i wydatków jednostki.
 • Uzgadnia kwoty planu finansowego z jednostką nadrzędną w podziale na źródła finansowania i klasyfikację budżetową.
 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie planu wydatków jednostki.
 • Prowadzi analizy z wykonania planu wydatków dla zapewnienia aktualnej i prawidłowej informacji finansowej dla kierownictwa.
 • Zajmuje się informatyczną obsługą budżetu państwa w systemie TREZOR w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa, w tym – w szczególności – w obszarze wprowadzania planów finansowych, wniosków i decyzji związanych ze zmianami planów finansowych oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.
 • Pozyskuje dane finansowe z komórek organizacyjnych GIOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach ds. finansów i księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu TREZOR, ePUAP,
 • Znajomość programów księgowych

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-09-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy