Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85077

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu dostępności placówek ochrony zdrowia, e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia
 • Realizuje zadania w obszarze wsparcia merytorycznego projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji konkursowej dotyczącej projektów grantowych oraz założeń nowych projektów finansowanych z funduszy europejskich, związanych z dostępnością i innowacyjnością
 • Bierze udział w spotkaniach i pracach zespołów wspierających realizację projektów
 • Dokonuje kompleksowej weryfikacji dokumentacji eksperckiej, wytworzonej w toku realizowanych projektów, w tym projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia
 • Monitoruje i raportuje stan wdrażania projektów bezpośredniemu przełożonemu
 • Prowadzi zestawienia na temat realizowanych projektów, analizuje i sygnalizuje zagadnienia, odchylenia i nieprawidłowości, proponuje rozwiązania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • znajomość Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • znajomość Programu Dostępność Plus oraz zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • wiedza z obszaru innowacji w obszarze ochrony zdrowia
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów
 • znajomość Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się
 • znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel na poziomie zaawansowanym

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Firma: Schenker Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie / Pyskowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Firma: Schenker Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Firma: Schenker Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-09-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy