Główny specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84695

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści
się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w  deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • prowadzi i koordynuje procesy udzielania informacji na temat możliwości wprowadzania do obrotu, udostępniania i stosowania produktów biobójczych oraz wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych
 • prowadzi koordynuje procesy oceny dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o wydanie zgody na badania naukowe i rozwojowe oraz udzielania informacji w zakresie badań naukowych i rozwojowych produktów biobójczych
 • prowadzi ewidencję badań naukowych i rozwojowych produktów biobójczych
 • współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
 • uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską, Europejską Agencję Chemikaliów oraz inne organizacje międzynarodowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z produktami biobójczymi
 • Język angielski poziom bardzo dobry
 • Bardzo dobra znajomość polskich i europejskich regulacji prawnych w zakresie produktów biobójczych, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne
 • Szeroka wiedza merytoryczna z zakresu produktów biobójczych
 • Umiejętność ustalania priorytetów
 • Analityczne myślenie
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-21

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy