Główny specjalista

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84443

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakres zadań

 • Prowadzi uzgodnienia projektów aktów prawnych Ministerstwa, w szczególności wieloletnich programów rządowych
 • Uzgadnia stanowiska Ministra w odniesieniu do projektów aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych kierowanych do Ministra
 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
 • Wykonuje obsługę prawną Ministerstwa, w szczególności w zakresie sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa z zakresu dziedzictwa kulturowego
 • Prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministerstwa
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz Komisji Prawniczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień i przepisów związanych z działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu procedur legislacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka UE na poziomie A1
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Data dodania: 2021-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy