Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84422

Warunki pracy

Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 14. Budynek przy ul. Szucha 14 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • zapewnia obsługę informacyjną i prasową Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
 • prowadzi stały monitoring mediów (krajowych i zagranicznych), w tym prasy, mediów elektronicznych i agencji informacyjnych, a także przygotowuje przegląd prasy i mediów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dotyczących Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych oraz działalności służb specjalnych;
 • sporządza analizy i inne opracowania na tematy ważne z punktu widzenia polityki medialnej Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania dziennikarskie, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zapytania i interpelacje poselskie oraz oświadczenia senatorskie;
 • zapewnia obsługę prasową konferencji oraz wizyt krajowych i zagranicznych Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, a także wizyt zagranicznych delegacji u Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych;
 • współpracuje z pozostałymi Wydziałami i Stanowiskami Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego oraz komórkami organizacyjnymi KPRM i instytucjami zewnętrznymi w zakresie obsługi merytorycznej wizyt i spotkań Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału Analiz i Komunikacji Społecznej, w zakresie przez nich określonym, będącym we właściwości stanowiska pracy;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej lub zarządzaniu informacją
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „Cosmic Top Secret”, „Très Secret UE/EU Top Secret" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu przepisów ustaw: Prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej oraz dotyczących funkcjonowania służb specjalnych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku medialnego, aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, szczególnie w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa RP
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, kreatywność, komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-09-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy