Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84371

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Inicjuje i realizuje projekty rozwojowe podnoszące poziom jakości pracy pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz prowadzi spotkania z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnymi za rozwój kadr.
 • Identyfikuje potrzeby pracowników i funkcjonariuszy KAS i projektuje usługi podnoszące poziom jakości ich pracy oraz inicjuje i prowadzi badania satysfakcji wśród pracowników KAS.
 • Realizuje projekty związane z dostosowaniem systemu szkoleń prowadzonych przez Krajową Szkołę Skarbowości (KSS) do potrzeb rozwojowych KAS i współpracuje ze szkołą oraz z innymi jednostkami w zakresie polityki szkoleniowej KAS.
 • Realizuje zadania związane z opracowywaniem strategii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w KAS oraz nadzoruje wskaźniki jakościowe w izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych w zakresie pracy pionów personalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rozwojowo-kadrowym
 • Znajomość przepisów odnoszących się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w oparciu o ustawę kodeks pracy, ustawę o służbie cywilnej, ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę o praktykach absolwenckich oraz aktów wykonawczych w tym zakresie
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe: zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Szkolenie z zakresu zarządzania szkoleniami lub zarządzania projektami

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-09-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy