Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84230

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Sporządza projekty decyzji administracyjnych w I instancji wydawanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), sporządza projektów decyzji wydawanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowuje odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Prowadzi postępowania w sprawie nakładania kar administracyjnych za niedopełnienie przez instytucje obowiązane obowiązków stosowania przepisów dotyczących szczególnych środków ograniczających
 • Prowadzi proces odstępowania od wszczęcia postępowania administracyjnego w imieniu GIIF
 • Przekazuje informacje o nałożonej karze administracyjnej na instytucję obowiązaną organowi sprawującemu nadzór nad działalnością tej instytucji oraz europejskim urzędom nadzoru
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, a także ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów
 • Nalicza odsetki od należności wynikających z decyzji GIIF oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, sporządza wezwania do zapłaty oraz tytułów wykonawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wydawania decyzji administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość zagadnień dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość organizacji i zasad działania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego, podatkowego, karnego (materialnego i procesowego) oraz karnoskarbowego
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy