Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83660

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje współpracę z przedstawicielami służb podległych i nadzorowanych oraz przedstawicielami szkół wyższych i instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra SWiA, w zakresie realizacji przez te jednostki badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa państwa.
 • Organizuje współpracę resortu i przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra SWiA z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Obrony Narodowej, w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru „obronność i bezpieczeństwo” oraz przejmowania praw własności po ich zakończeniu.
 • Obsługuje merytorycznie i administracyjnie Radę Naukowo-Techniczną.
 • Stanowi wsparcie merytoryczne związane ze stałym udziałem przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w pracach Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Obrony Narodowej i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie procedowania realizacji konkursów z obszaru „obronność i bezpieczeństwo” oraz przejmowania praw własności po zakończeniu realizacji projektów naukowo-badawczych i rozwojowych.
 • Opiniuje propozycje tematów badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne z obszaru „obronność i bezpieczeństwo”, mogących wpłynąć na podniesienie efektywności, jakości i warunków pełnienia służby, jak również poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi i stanowisk, dotyczących interpelacji, wniosków oraz zapytań poselskich i senatorskich, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a także opiniuje akty prawnych w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Znajomość ustaw: o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ochronie informacji niejawnych, znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji oraz służb porządku publicznego
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektowego lub zarządzania procesowego
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy