Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83638

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-    praca przy komputerze


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-    budynek urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały na potrzeby zmian planu wydatkw w ramach rocznego planu wydatków ,
 • przygotowuje materiały planistyczne do projektu budżetu dochodów i wydatków jednostki,
 • prowadzi ewidencję księgową w zakresie planu wydatków jednostki,
 • prowadzi analizy z wykonania planu wydatków dla zapewnienia aktualnej i prawidłowej informacji finansowej dla kierownictwa,
 • obsługuje budżet państwa w systemie TREZOR w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa, w tym w szczególności w obszarze wprowadzania planów finansowych, wniosków i decyzji związanych ze zmianami planów finansowych oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych,
 • gromadzi, przechowuje i archiwizuje dokumenty w zakresie stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach ds. finansów i księgowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu TREZOR, EPUAP, programów księgowych,

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-08-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy