Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83430

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy komputerze

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowywaniu dla Kierownictwa GUS i Departamentu WM materiałów na spotkania międzynarodowe (zwłaszcza w obszarach monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), budowania potencjału statystyki publicznej, roli statystyki publicznej w zarządzaniu krajowym systemem danych (data stewardship), jakości statystyki publicznej, wartości statystyki oficjalnej i komunikacji międzynarodowej tych zagadnień) we współpracy z jednostkami polskiej statystyki publicznej w celu odpowiedniego przygotowania spotkań międzynarodowych
 • Realizuje zadania dotyczące wypracowania stanowisk/opinii Urzędu odnośnie propozycji zawartych w dokumentach źródłowych będących przedmiotem prac różnych gremiów międzynarodowych (zwłaszcza w obszarach monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), budowania potencjału statystyki publicznej, roli statystyki publicznej w zarządzaniu krajowym systemem danych (data stewarship), jakości statystyki publicznej, wartości statystyki oficjalnej i komunikacji międzynarodowej tych zagadnień) oraz współpracuje ze służbami statystyki publicznej oraz organami polskiej administracji publicznej w sprawach związanych z zadaniami Wydziału w celu zapewnienia spójności działań prowadzonych przez GUS w tym zakresie
 • Prowadzi analizy dotyczące koncepcji i programów współpracy służb statystyki publicznej w celu opracowywania okresowych informacji dla Kierownictwa Urzędu w tym zakresie
 • Aktualizuje listy producentów statystyki europejskiej (ONAs), analizuje sytuację w kraju i związaną z nią potrzebę zmian na liście. Przygotowuje zestawienia i analizy w tym obszarze na potrzeby Kierownictwa urzędu w celu zapewnienia aktualnych zapisów w polskiej sekcji listy ONAs; kontaktuje się z jednostkami wymienionymi na liście ONAs w celu przekazywania informacji dotyczących aktualnych działań międzynarodowych GUS
 • Prowadzi bieżącą korespondencję z organizacjami, międzynarodowymi i innymi urzędami statystycznymi, przekazuje dokumenty / stanowiska / opinie / kwestionariusze w sprawach dotyczących statystyki w wymaganych formach i terminach w ceIu zapewnienia terminowości przekazywania informacji
 • Współuczestniczy w tworzeniu i obsłudze bazy informacyjnej oraz Intranetu Departamentu WM zawierającej dokumenty źródłowe z posiedzeń kluczowych ciał organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia dostępu do materiałów ze spotkań międzynarodowych jednostkom polskiej statystyki publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania w środowisku międzynarodowym
 • Radzenie sobie w środowisku międzykulturowym
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej, komunikacji lub promocji
 • Znajomość języka urzędowego UE (innego niż j. angielski) na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość struktury oraz procedur działania Europejskiego Systemu Statystycznego i systemów statystycznych ONZ, EKG ONZ i OECD
 • Wiedza o aktualnych kluczowych tematach poruszanych na formach międzynarodowych statystyki oficjalnej
 • Doświadczenie zawodowe w komórkach współpracy międzynarodowej administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-08-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy