Główny specjalista

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83204

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Organizuje i prowadzi inwestycje remontowo-budowlane oraz prace konserwacyjne
 • Monitoruje stan techniczny nieruchomości, budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej z nimi związanej (zgodnie z kompetencjami wydziału), a także przygotowuje propozycje do planu remontów i inwestycji w układzie rocznym i wieloletnim
 • Prowadzi sprawy okresowych przeglądów oraz kontroli stanu technicznego nieruchomości, budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej z nimi związanej
 • Prowadzi sprawy związane z prawnymi tytułami własności i administrowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministerstwa m.in. przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, nieodpłatnego użyczenia a także pozyskiwanie nieruchomości
 • Opracowuje dokumentację do procedur zamówień przetargowych w oparciu o przepisy PZP
 • Monitoruje i rozlicza umowy dotyczące remontów i inwestycji budowlanych
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia prac remontowo-budowlanych w nieruchomościach jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętność pracy zespołowej; umiejętność praktycznego zastosowania prawa; zarządzanie zasobami; rzetelność i terminowość; skuteczna komunikacja; organizacja pracy i osiąganie rezultatów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

  Data dodania: 2021-08-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy