Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81465

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • weryfikuje wnioski o przyznanie rekompensat w zakresie ich poprawności, wiarygodności oraz dokładności, w tym prowadzi postępowania wyjaśniające
 • przygotowuje decyzje w sprawie przyznania rekompensat oraz decyzje w przedmiocie odmowy ich przyznania
 • monitoruje realizację przez podmioty objęte systemem rekompensat obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa z zakresu tego systemu
 • udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • przygotowuje decyzje w sprawie zwrotu przyznanych rekompensat oraz decyzje w przedmiocie zakazu ubiegania się o przyznanie rekompensat
 • uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych
 • sprawozdaje pomoc publiczną udzielaną podmiotom działającym w sektorach i podsektorach energochłonnych
 • uczestniczy w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przemyśle lub w administracji publicznej, lub w obsłudze prawnej, lub w obszarze ochrony środowiska, lub rachunkowości przedsiębiorstw
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, komunikatywność, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: małopolskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: świętokrzyskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: łódzkie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy