Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81494

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem
komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy
i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce
parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania
stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Przygotowuje stanowiska w zakresie polityki Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie badań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i dostępu do finansowania, pomocy publicznej, ochrony praw intelektualnych i przemysłowych, europejskiej rady innowacji i europejskiej przestrzeni badawczej
 • Opracowuje uwagi oraz opinie do dokumentów programowych, legislacyjnych i strategicznych Rzeczpospolitej Polskiej, projekty stanowisk Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, instrukcje na posiedzenia oraz sprawozdania z posiedzeń
 • Konsultuje z krajowymi instytucjami projekty stanowisk w zakresie realizacji polityki Rzeczpospolitej Polskiej w obszarach innowacyjności i nauki
 • Bierze udział i przedstawia stanowiska na posiedzeniach komitetów programowych, grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, organów zarządzających oraz doradczych i pomocniczych Wspólnych Przedsięwzięć europejskich oraz krajowych zespołów i organów doradczych i pomocniczych (kontakty w języku angielskim)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw : Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość systemu instytucjonalnego i procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
 • kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów UE
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie B1
 • znajomość krajowych i unijnych instrumentów wsparcia B+R
 • umiejętność negocjowania

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter...

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych stres związany z obsługą klientów zewnętrznych stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, - praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-07-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy