Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81235

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • prowadzi prace legislacyjne w zakresie opracowania przepisów ustawowych oraz aktów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy w ramach interwencji leśnych i zadrzewieniowych w ramach PS 2023-2027
 • uczestniczy w posiedzeniach organów UE, w szczególności Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz grup roboczych Rady UE
 • uczestniczy w nadzorze zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wdrażania i sprawozdawania realizacji interwencji leśnych i zadrzewieniowych w ramach PS 2023-2027
 • bierze udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach
 • bierze udział w realizacji zadań dotyczących oceny interwencji leśnych i zadrzewieniowych w ramach PS 2023-2027 w kontekście realizacji celi Europejskiego Zielonego Ładu
 • bierze udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski na posiedzenia Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grup Roboczych Rady UE, Specjalnego Komitetu ds. Rolnych, Rady Ministrów UE i innych instytucji w zakresie interwencji środowiskowych w ramach PS 2023-2027

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • wiedza i umiejętności związane z programowaniem strategicznym lub prognozowaniem efektów i rezultatów planowanych interwencji wraz z umiejętnością zastosowania ich w krajowej legislacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 2-letni staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • wiedza w zakresie znajomości prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-07-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy