Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81049

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku związana jest z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją, dyspozycyjnością.  


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • opracowuje merytoryczne stanowisko, we współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz ekspertami departamentu i innych komórek KPRM, w zakresie instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE oraz innych spraw leżących w kompetencji Wydziału
 • monitoruje rozwój UE w kwestiach funkcjonowania instytucji i relacji międzyinstytucjonalnych, w szczególności pod kątem funkcjonowania Polski w UE
 • monitoruje i analizuje programy prac i sprawozdania instytucji UE w zakresie instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE
 • przygotowuje wkład tezowo-informacyjny i analityczny dla przedstawiciela Polski na posiedzenia poszczególnych instytucji i ciał UE (w tym COREPER II, GAC, Rady Europejskiej, ew. grup roboczych, Parlamentu Europejskiego)
 • opiniuje dokumenty UE i PL o charakterze politycznym i instytucjonalnym
 • przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości stanowiska na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Prezesa Rady Ministrów
 • opracowuje wkłady merytoryczne do materiałów na wizyty zagraniczne przedstawicieli Polski (tezowo-informacyjne), projekty stanowisk (lines to take), notatki i analizy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki UE
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B2
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE i krajowego oraz polityk sektorowych UE
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, zarządzanie ludźmi, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub stosunków międzynarodowych, lub politologii, lub europeistyki albo specjalizacja lub studia podyplomowe z ww. obszarów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie C1
 • Znajomość innego języka oficjalnego UE na poziomie B1
 • Specjalistyczna wiedza dot. politycznego i instytucjonalnego funkcjonowania UE
 • Umiejętność interpretacji i tłumaczenia tekstów prawnych

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-07-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy