Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81105

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; praca pod presją czasu; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Agencją Badań Medycznych w Warszawie
 • Realizuje zadania w obszarze współpracy merytorycznej z instytutami badawczymi
 • Bierze udział w pracach dotyczących przygotowywania projektów badań naukowych w medycynie, w tym dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz podejmuje działania zmierzające do wdrożenia ich wyników
 • Monitoruje realizację kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej instytutów badawczych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Bierze udział w procesach inicjowania i współrealizowania projektów badawczych i prac rozwojowych z zakresu działania Ministerstwa
 • Współpracuje merytorycznie z placówkami naukowymi niebędącymi instytutami badawczymi, a także z ekspertami w zakresie projektów badawczych i prac rozwojowych, w tym skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami
 • Monitoruje obszar badań i rozwoju sektora ochrony zdrowia pod kątem projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów z obszaru badań i rozwoju
 • znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy europejskich
 • znajomość Programu Dostępność Plus oraz ogólnej problematyki równościowego zarządzania - zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • biegła znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych oraz tworzenia prezentacji multimedialnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysokie zdolności komunikacyjne
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacji

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter...

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych stres związany z obsługą klientów zewnętrznych stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, - praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-07-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy