Główny specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80946

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera

Zakres zadań

 • Uczestniczy z ramienia Głównego Geodety Kraju w kontrolach organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przygotowywanie oceny pokontrolnej poprawności ich działalności w celu przedstawienia Kierownictwu Urzędu obiektywnej oceny funkcjonowania jednostki.
 • Opracowuje oraz sporządza zbiorcze informacje i dokonuje ocen na temat działań kontrolnych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych, w tym opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, zaleceń lub wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru Głównego Geodety Kraju nad państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym samodzielnie lub przy współpracy z innymi wydziałami lub departamentami Urzędu, w tym monitoruje funkcjonowanie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności związane z wykonywaniem zadań przez te organy.
 • Monitoruje funkcjonowanie przepisów z zakresu geodezji i kartografii związanych z wykonywaniem zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pod kątem ich stosowania i skuteczności w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju informacji na temat pożądanych kierunków zmian.
 • Opracowuje stanowiska, opinie i wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju w sprawach prawidłowości wykonywania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz stosowania standardów technicznych przez organy administracji geodezyjnej oraz wykonawców prac geodezyjnych.
 • Wspiera inne wydziały w realizacji powierzonych im zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie geodezyjnym
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i/lub 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o kontroli w administracji.
 • Dobra znajomość zasad i procedur przeprowadzania kontroli oraz umiejętność praktycznego wykonywania kontroli administracyjnych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające o dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Znajomość przepisów nt. ochrony danych osobowych.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
 • Systematyczność, wnikliwość, dokładność.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter...

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych stres związany z obsługą klientów zewnętrznych stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, - praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2021-07-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy