Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80083

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • udziela bezpośrednio oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość informacji i wyjaśnień dotyczących postępowań prowadzonych przez Koordynatora
 • dokonuje wstępnej analizy wniosków i dokumentacji złożonej w ramach postępowań prowadzonych przez Koordynatora zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Koordynatora
 • przygotowuje projekty sprawozdań i innej dokumentacji wynikającej z obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w obszarze działań Koordynatora
 • przygotowuje projekty informacji bądź dokumentów związanych z postępowaniami prowadzonymi przez Koordynatora czy jego działalnością oraz umieszcza je na stronie internetowej Koordynatora
 • przygotowuje, wysyła i odbiera korespondencję papierową i elektroniczną Koordynatora, w tym ją ewidencjonuje w elektronicznej bazie spraw oraz w systemie e-Dok
 • przygotowuje projekty pism w postępowaniach prowadzonych przez Koordynatora oraz wewnętrznych procedur związanych z ich prowadzeniem a także organizacją pracy Zespołu Obsługi Koordynatora
 • uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych oraz tworzenia i aktualizowania procedur wewnętrznych oraz wytycznych związanych z prowadzeniem postępowań przez Koordynatora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze postępowań mediacyjnych
 • Znajomość ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • Znajomość kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego i cywilnego, w zakresie dotyczącym mediacji, negocjacji i konsumentów
 • Znajomość prawa unijnego w zakresie dotyczącym mediacji
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie praw konsumenta, w tym odbiorcy w gospodarstwie domowym i prosumenta będącego konsumentem
 • Znajomość specyfiki rynku ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, w szczególności w zakresie respektowania przez przedsiębiorstwa energetyczne praw konsumenta
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem, rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona aplikacja adwokacka lub radcowska, wpis na listę stałych mediatorów sądowych
 • Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Doświadczenie obszarze obsługi klienta zewnętrznego
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-06-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy