Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80358

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w terenie,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Samodzielna analiza zagadnień powstałych w ramach obsługi merytorycznej Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w celu przygotowania propozycji rozstrzygnięcia w prowadzonych przez Komisję sprawach;
 • Przygotowywanie projektów decyzji Komisji w postępowaniach rozpoznawczych, a także projektów odpowiedzi na skargi, zażaleń, odpowiedzi na zażalenia i innych pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi, a także samodzielne przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma osób i instytucji w ramach czynności sprawdzających oraz postępowań prowadzonych przez Komisję;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych przez Komisję oraz zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy przez Komisję w celu wszechstronnego zebrania materiału dowodowego oraz prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a także gromadzenie danych, w tym orzecznictwa i literatury, niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw;
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zagadnień powstałych w toku postępowań prowadzonych przez Komisję;
 • Utrzymywanie kontaktu z członkami Komisji, a także członkami Społecznej Rady w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i rzetelnego realizowania zadań w zakresie wykonywania czynności departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w pracy związanej ze stosowaniem prawa i jego interpretacją
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość Kodeksu postępowania cywilnego,
 • doskonalenie zawodowe, komunikacja, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy