Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80323

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Opracowywuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających;
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed innymi organami orzekającymi w celu ochrony interesu ZER MSWiA w prowadzonej sprawie;
 • Udziela informacji o przepisach prawnych na wniosek pracowników komórek merytorycznych Zakładu;
 • Kompletuje dokumenty oraz akta procesowe w przydzielonych sprawach;
 • Informuuje przełożonych o uchybieniach w stosowaniu i przestrzeganiu prawa ujawnionych w toku załatwiania przydzielonych spraw;
 • Zgłasza uwagi do przedłożonych przez Wydziały projektów umów w celu prawidłowego sporządzania danej umowy;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej;
 • Znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów do których odsyłają w/w akty prawne;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe oraz znajomość ustaw pragmatycznych;
 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-06-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy