Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80047

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, rejestruje oraz analizuje wnioski w celu weryfikacji spełnienia wymagań oraz wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, a także dokonania zmian w zakresie uzyskanych wpisów w ww. rejestru.
 • Prowadzi postępowania administracyjne, rejestruje i analizuje wnioski w celu weryfikacji spełnienia wymagań oraz wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.
 • Realizuje ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje wnioski o ukaranie oraz wspiera proces prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia.
 • Rozpatruje wnioski podmiotów w celu zajęcia merytorycznego stanowiska.
 • Prowadzi oraz zarządza rejestrem szkoleń i egzaminów na licencję maszynistów i świadectwo maszynisty.
 • Prowadzi oraz zarządza rejestrem maszynistów w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub administracji publicznej, lub pracy biurowej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2021-06-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy