Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79462

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca związana jest z zagrożeniem korupcją. Praca związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia:


- wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 

Zakres zadań

 • monitoruje, analizuje i wyjaśnia zdarzenia i alerty bezpieczeństwa w systemie klasy SIEM
 • tworzy, uruchamia, testuje i doskonali reguły korelacyjne, alerty, raporty w systemie klasy SIEM
 • monitoruje, identyfikuje, analizuje oraz wyjaśnia incydenty bezpieczeństwa informacji
 • bierze udział w opracowywaniu polityk, procedur, dokumentacji bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych i standardów bezpieczeństwa
 • bierze udział w audytach wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w szczególności w obszarze systemów teleinformatycznych, oraz wewnętrznych testach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • bierze udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka
 • współpracuje z administratorami systemów teleinformatycznych będących źródłami logów systemu klasy SIEM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego związanego z administrowaniem systemami teleinformatycznymi lub monitorowaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przeszkolenie w zakresie administracji i zarządzania systemami klasy SIEM
 • Wiedza w zakresie administrowania i obsługi systemu klasy SIEM – Splunk
 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy i obsługi incydentów bezpieczeństwa
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w tym systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Znajomość normy ISO 27001 oraz przepisów w zakresie cyberbepieczeństwa
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, rzetelność, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z normą ISO 27001
 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych systemów
 • Certyfikat audytora wiodącego SZBI wg. ISO 27001 lub równoważny
 • Znajomość narzędzi służących do wykrywania podatności w systemach teleinformatycznych
 • Wiedza z zakresu programowania, np. Perl, Python, PowerShell
 • Umiejętność przeprowadzania audytów

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-06-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy