Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79201

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu 

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Wykonuje badania cyfrowych odbiorników telewizyjnych i radiowych w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniach Ministra Cyfryzacji dotyczących takich odbiorników oraz sporządza protokoły z wykonanych badań
 • Utrzymuje w sprawności, modernizuje lub uruchamia nowe stanowiska pomiarowe
 • Śledzi zmiany normalizacyjne i prawne w zakresie wykonywanych badań oraz inicjuje i realizuje działania mające na celu dostosowywanie metod i stanowisk badawczych do tych zmian
 • Uczestniczy w udzielaniu Delegaturom UKE wsparcia merytorycznego w zakresie wykonywanych badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu radiokomunikacji lub telekomunikacji lub elektroniki lub informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania badań cyfrowych odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych i odbiorników cyfrowych transmisji radiofonicznych
 • Znajomość rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych; rozporządzeń Ministra Cyfryzacji i w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych oraz norm przywołanych w tych rozporządzeniach
 • Wiedza z zakresu działania cyfrowych odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz technologii w nich stosowanych
 • Wiedza i umiejętności z zakresu pomiarów parametrów cyfrowych odbiorników telewizyjnych i radiowych określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych i w rozporządzeniu Ministra w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych.
 • Umiejętność doboru odpowiednich norm/dokumentów oraz ich interpretacji
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy