Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79160

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego, a także harmonogramów wydatków dla zadań finansowanych ze środków będących w dyspozycji biura.
 • Monitoruje, administruje, prognozuje i rozlicza wykonanie planu rzeczowo– finansowego, potwierdza angażowanie środków, analizuje poziom zaangażowania a także wykonania wydatków oraz proponuje zmiany w budżecie.
 • Prowadzi bilans wykonania planu rzeczowo–finansowego oraz bilans środków finansowych będących w dyspozycji biura na dany rok budżetowy oraz osobno na lata kolejne, obejmujący również stan realizacji harmonogramów wydatkowania środków.
 • Sporządza cykliczne raporty na temat aktualnego poziomu zaangażowania i wykonania wydatków, realizacji projektów/zadań oraz zamówień ze środków będących w dyspozycji biura.
 • Uczestniczy w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego na dostawy i usługi realizowane zgodnie z właściwością wydziału, opracowuje projekty umów oraz monitoruje procesy dostaw zakupionych składników majątkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy