Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79025

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje stan bezpieczeństwa jawnych systemów i sieci teleinformatycznych Policji
 • Administruje systemami utrzymywanymi w Wydziale
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych, komitetach sterujących i zespołach w związku z realizacją przedsięwzięć teleinformatycznych
 • Reaguje na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego występujące w systemie KSI w celu zapewnienia ciągłości działania systemu
 • Opracowuje niezbędną dokumentację i procedury związane z postepowaniami przetargowymi i realizacją umów utrzymaniowych świadczonych na rzecz biura
 • Technicznie zarządza uprawnieniami użytkowników Centralnego Węzła Internetowego Komendy Głównej Policji w zakresie dostępu mobilnego i niestandardowych usług
 • Współpracuje z jednostkami Policji oraz uprawnionymi podmiotami w zakresie reagowania na incydenty komputerowe i bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym i/lub bezpieczeństwo informacyjne i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy informatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obsłudze i/lub administracji systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Znajomość systemów operacyjnych Linux
 • Znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare)
 • Znajomość rozwiązań do monitorowania systemów
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych
 • Znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna)
 • Operatywność, inicjatywa i zaangażowanie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi i platformami wirtualizacyjnymi w tym: •zaawansowana administracja systemami operacyjnymi rodziny Linux, •administracja systemami operacyjnymi rodziny Windows Server, •podstawy administrowania Microsoft Active Directory, •podstawy administrowania serwerami aplikacyjnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Zdolności analityczne i prognozowania
 • Kreatywność
 • Analityczność
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Znajomość technik negocjacyjnych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-06-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy