Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79115

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Przygotowuje w bankowości elektronicznej BGK ZLECENIA krajowe i unijne wnioski o płatność z KFD, kontroluje realizację wniosków,
 • Sprawdza pod względem formalno - rachunkowym i zatwierdza do wypłaty rachunki i faktury,
 • Wystawia faktury sprzedaży z tytułu: dzierżawy pasa autostrady, mechanizmu podziału zysku, zwrotów kosztów monitoringu, podziału dochodu netto z miejsc obsługi podróżnych, skierowań na pobyt w Obiekcie Socjalnym w Józefowie. Nalicza i wystawia Noty Odsetkowe do nieterminowych wpłat oraz Noty Korygujące na wniosek komórek merytorycznych,
 • Przygotowuje płatności w bankowości elektronicznej NBP i BGK 24, kontroluje ich realizację,
 • Dekretuje i ewidencjonuje dokumenty finansowo-księgowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Przeszkolenie w zakresie księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Znajomość księgowości budżetowej
 • Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu finansowo-księgowego SAP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-06-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy