Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78264

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie dopuszczenia wytwórcy wytwarzającego energię elektryczną w jednostce kogeneracji do udziału w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej
 • prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie dopuszczenia wytwórcy wytwarzającego energię elektryczną w jednostce kogeneracji do udziału w systemie wsparcia w formie premii kogeneracyjnej
 • uczestniczy w procesie ogłaszania, organizowania i przeprowadzania aukcji na premię kogeneracyjną oraz przekazywania informacji o jej wynikach podmiotom wskazanym w art. 23 ust. 6 i 8 ustawy kogeneracyjnej
 • prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • prowadzi postępowania administracyjne wynikające ze stwierdzonego braku zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń i informacji składanych przez wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w toku realizacji obowiązków informacyjnych
 • udziela odpowiedzi na skomplikowane zapytania dotyczące rozliczania systemów wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji
 • uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych
 • uczestniczy w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym, lub ochrony środowiska, lub w administracji publicznej, lub w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw, lub analiz finansowych, lub pomocy publicznej
 • Dobra znajomość ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w szczególności w zakresie uczestnictwa podmiotów w systemach wsparcia w formie premii gwarantowanej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w zakresie uwzględniania pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym
 • Dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej i kogeneracji
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy