Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77735

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Opracowuje analizy z zakresu transportu kolejowego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje wystąpienia do podmiotów rynku kolejowego w celu zapewnienia zgodności postanowień regulaminów sieci z przepisami z zakresu kolejnictwa.
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz dokumentów z zakresu regulacji transportu kolejowego.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych.
 • Uczestniczy w grupach roboczych Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG-Rail) oraz innych spotkaniach międzynarodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Znajomość rozdziałów 1-3 oraz 6 - 6b ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność redagowania projektów pism
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz w zakresie pakietu MS Office
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy