Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77731

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem rejestrów medycznych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o utworzenie rejestru medycznego oraz opracowania analizy potrzeb utworzenia rejestru medycznego
 • Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i ogłaszaniem mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego, w tym opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych.
 • Współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju rejestrów medycznych oraz opracowania i upowszechniania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 • Gromadzi i analizuje informacje i propozycje dotyczące tworzenia rejestrów medycznych oraz mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, medyczne, zdrowie publiczne, lub ekonomiczne (nauki o zarządzaniu)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracach analitycznych lub w zarządzaniu projektami,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem opieki onkologicznej w Polsce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera, umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint),
 • znajomość zasad techniki legislacyjnej i przebiegu procesu legislacyjnego,
 • wiedza w zakresie statystyki, modelowania i analizy,
 • wiedza o wskaźnikach monitorowania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji systemów opieki zdrowotnej w innych krajach,
 • komunikatywność.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy