Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77661

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Współtworzy podstawy polityki ministra właściwego ds. finansów publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji podatkowych oraz wdrażania krajowej strategii wymiany informacji podatkowych.
 • Opracowuje dokumenty na posiedzenia i w ramach prac grup roboczych oraz komitetów roboczych UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie wymiany informacji podatkowych.
 • Bierze udział w procesie legislacyjnym, mającym za cel zapewnienie spójnych rozwiązań legislacyjnych obejmujących międzynarodową wymianę informacji podatkowych, w tym opracowuje projekty założeń ustaw, projekty ustaw oraz projekty innych aktów prawnych. Opracowuje uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji.
 • Bierze udział w dokonywaniu wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych, jak również wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
 • Uczestniczy w bieżącej analizie prawa UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), pod kątem wprowadzenia zmian do prawa polskiego w obszarze wymiany informacji podatkowych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, interwencje posłów i senatorów a także na wystąpienia innych instytucji w zakresie wymiany informacji podatkowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu od strony merytorycznej konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań międzynarodowych dotyczących wymiany informacji podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub współpracy międzynarodowej lub administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość polskiego prawa podatkowego (PIT, CIT, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość zasad współpracy międzynarodowej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, prawa spółek lub spraw międzynarodowych
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego
 • Znajomość prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Znajomość prawa spółek

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy