Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77561

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje wyjaśnienia i stanowiska dotyczące zakładania, funkcjonowania, przekształcania i likwidacji publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej (z wyjątkiem specjalnych), prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej oraz szkół dla dorosłych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Opracowuje propozycje regulacji prawnych oraz prowadzi sprawy dotyczące ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej w celu usprawnienia systemu kształcenia ustawicznego.
 • Opracowuje propozycje regulacji prawnych z zakresu akredytacji kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych, przygotowuje stanowiska oraz projekty rozstrzygnięć administracyjnych (decyzje, postanowienia) w zakresie uzyskiwania akredytacji w celu usprawniania funkcjonowania systemu akredytacji form pozaszkolnych.
 • Opracowuje propozycje regulacji prawnych z zakresu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach dla dorosłych.
 • Opracowuje wzory świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół prowadzących kształcenie dorosłych.
 • Rozpatruje i przygotowuje propozycje rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych, odpowiedzi na interpelacje, interwencje, podania, petycje, wnioski, skargi i listy, związane z prowadzonymi sprawami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach systemu oświaty związanych ze szkolnictwem ponadpodstawowym lub w instytucjach administracji publicznej na stanowiskach merytorycznych
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • kreatywność
 • umiejętność argumentowania
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania oświatą
 • przygotowanie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-04-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy